આંખ

આંખ માં અમી તો દુનિયા ગમી ,જીભ માં અમી તો દુનિયા નમી .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply