ઉપાધી

સુતા એટલે સમાધી માં , ઉઠ્યા એટલે ઉપાધી માં .


Posted

in

by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: