કઈ તરકીબ થી પથ્થર ની કેદ તોડી છે

કઈ તરકીબ   થી  પથ્થર  ની કેદ  તોડી  છે ,

કુંપળ  ની  પાસે  શું  કુમળી  કોઈ   હથોડી  છે,

તમારે  સાંજે   સામે  કિનારે   જવું  હોય  તો ,

વાતચીત ની  હલેસા  સભર  હોડી     છે ,

સમસ્ત   સૃષ્ટિ  રજત ની   બન્યા  નો દાવો  છે ,

હું   નથી  માનતો    આ    ચાંદ  તો  ગપોડી   છે ,

ગઝલ  કે  ગીત  ને   એ   વારાફરતી   પહેરે  છે ,

કવિ   ની   પાસે   શું   વસ્ત્રો   ની   બે   જ   જોડી   છે.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: