કયારેક એવું પણ બને .-માયા રાયચુરા

ક્યારેક એવું પણ બને ,કે રણ ને મીઠું ઝરણ મળે ,

ક્યારેક એવું પણ બને કે ,સ્વપ્ન ના વાવેતર મળે ,

ક્યારેક એવું પણ બને કે ,જળ મહી માછલી તરફડે ,

કયારેક એવું પણ બને કે ,તણખલું ડુબે ને  પત્થર તરે,

ક્યારેક એવું પણ બને કે ,ઘણું કહેવું હોય પણ શબ્દ ના મળે ,

ક્યારેક એવું પણ બને કે ,લાગણી ને વાચા ફૂટે ને સુંદર ગઝલ મળે .

માયા રાયચુરા .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: