કહું કેમ મુજને ગમો છો તમે

કહું કેમ મુજને ગમો છો તમે ,કે રાતદિન રુદિયા માં રહો છો તમે ,

મારી આંખો નું શમણું બની આવ્યા તમે ,ભ્રમર બની આસપાસ ભમો છો તમે .

સદા ચુપચાપ ચાહો છો મને ,ના કરો ફરિયાદ કદી તમે ,

મારા જીવન માં ખુશીઓ ની બોછાર લઇ આવ્યા તમે .

સદા સાથ મારો નિભાવો છો તમે ,મારી આંખ ના આંસુ પીધા તમે ,

કોમળ લાગણીઓ થી મને જીતી તમે .

મારા હર શ્વાસ માં તમારું જ નામ ,મારા રુદિયા ના સિંહાસન પર તમારું જ સ્થાન ,

સદા મારા આરાધ્ય રહ્યા છો તમે .

મારા પ્રેમ પર રાખ્યો સદા વિશ્વાસ ,હમેશા રહ્યા મને વફાદાર ,

મારું જીવન કરી દીધું તમારે નામ .

માયા રાયચુરા .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: