કામણ

તમેતો લાજ કાઢી ને પણ કર્યું છે એવું કામણ ,

કે રૂપાળા ચહેરા પણ હવે જોવા નથી ગમતા .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply