કોણ પારકું ને કોણ પોતાનું

કોણ પારકું ને કોણ પોતાનું છે ,બસ સહુ પોત પોતાનું છે ,

મતલબ હોય ત્યાં સુધી  આસપાસ ભમે છે સહુ  ,

બાકી તો  હોઈએ જયારે મઝધાર માં ,

ત્યારે જ કિનારા કરે છે સહુ  .

 

 

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: