ગમ ખાઈ ને ભુખ ભાંગી શકું છું

ગમ ખાઈ ને ભુખ ભાંગી  શકું છું ,આંસુ પી ને તરસ છીપાવી શકું છું ,

દિલ માં ભલે હો ઉદાસી ,ચહેરા ઉપર સ્મિત ફરકાવી શકું છું ,

દુ:ખો ને ભૂલી સુખો ની લહાણી કરી શકું છું ,

કદાચ એટલેજ હારી ને પણ  ,સહુ કોઈ ના દિલો જીતી શકું છું .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: