ગરીબ

જે આપે ગરીબ ને રોટલા નો ટુકડો ,હરી તેને સાવ ઢુંકડો .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply