સમજાતું નથી

સમજાતું નથી કેમ આવું થાય છે ,

ઘડી માં હસવું ને ઘડી માં રડી પડાય છે,

તમને જોવા માટે નયન અધીરા થાય છે,

મીલન ના ઉમંગો થી રોમ રોમ પુલકીત થાય છે ,

ને જુદાઈ ના વીચાર માત્ર થી કંપી જવાય છે.


Posted

in

by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: