ગુજરાતી સૌથી પ્યારા

હમણાં ગુજરાત માં પતંગ મહોત્સવ અને વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ના માહોલ માં મસ્તી લાવી દે તેવું શ્રી સાંઈરામ દવે નું આ ગીત સાંભળીએ .આશા છે આપ સૌ ને ગમશે .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: