ગુલાબજળ

ઠંડા પાણી માં થોડું ગુલાબજળ મેળવી તેનાં થી દિવસ માં ૨-૩ વાર ચહેરો ધોવા થી ગરમી માં સારું લાગે છે .આંખો ઉપર પણ ગુલાબજળ ના કોટન પેડ રાખવાથી આંખો ની બળતરા માં રાહત થાય છે .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: