ઘાયલ

અમે તો ઘાયલ થયા તમારી નજરો ના બાણ થી ,

હવે અમને ઘાયલ કરશે લોકો વ્યંગ બાણ થી ,

પરવા નથી દુનિયા ની , કૈક  પ્રેમી ઘાયલ થયા ,

પ્રેમ ના પુષ્પ બાણ થી .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: