ચાંદની

ચાંદની  ચાંદ થી ફેલાય છે , તારાઓ થી નહી ,

પ્રેમ એક થી થાય છે , હજારો થી નહી .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: