ચાઈનીઝ કોર્ન પકોડા

ચાઈનીઝ કોર્ન પકોડા  (5 થી 6 વ્યકિત )
(1) 500 ગ્રામ મકાઈ
(2) 1/2 કપ દૂધ
(3) 1 ટેબલ સ્પૂન કોર્નફલોર
(4) 1/2 ટી સ્પૂન મરીનો ભૂકો
(5) 1 ટી સ્પૂન સોયાસોસ
(6) 1 ટી સ્પૂન ચીલીસોસ
(7) 50 ગ્રામ ડુંગળી (1 નંગ )
(8) 50 ગ્રામ કેપ્સીસમ (1 નંગ )
(9) 1/4 કપ મેંદો
(10) સેન્ડવીચ બ્રેડ
(11) તેલ પ્રમાણસર
(12) મીઠું  પ્રમાણસર
રીત
(1) મકાઈના દાણા કાઢીને બાફી લેવા . ઠડા દૂધમાં કોર્નફલોર ઓંગાળી વાઈટ  સોસ બનાવવો .
(2) તેમાં મકાઈના દાણા, મીઠું, મરીનો ભૂકો, સોયાસોસ, ચીલીસોસ, ડુંગળી (ઝીણી સમારેલી) અને કેપ્સીસમ (નાનાં   સમારેલા) ઉમેરવા .
(3) મેંદામાં મીઠું અને પાણી નાખી ખીરું તૈયાર કરવું .
(4) બ્રેડની કિનારી કાઢી ચોરસ ટુકડા કરવા . બ્રેડ ઉપર માવો મૂકી, માવાવાળી બાજુ ખીરામાં બોળીને તળવા .
(5) જો માવો ઢીલો લાગે તો માવા ઉપર રવો કે ટોસ્ટનો  ભૂકો પાથરવો . પછી ખીરામાં બોળીને તળવા .

Leave a comment

%d bloggers like this: