જીવતર નુ ગીત

જીવતર સાંઠો શેરડી નો ,વચ માં દુ:ખ ની ગાંઠો રે ,

કદીક હોય મઝધારે ઝૂઝવું ,કદીક મળી જાય કાંઠો રે ,

રાત દિવસ ની રમણાઓ માં અંધારું અજવાળું રે ,

તેજ તિમિર ના તાણાવાણાવસ્ત્રવણ્યું રૂપાળું રે ,

હરી નુ દીધેલ હડસેલી તુંઆમ શીદ ને નાઠો રે ,

જીવતર સાંઠો શેરડી નો વચમાં દુ:ખ ની ગાંઠો રે .

રાજ મારગે ચાલ ભલે પણ ભૂલીશ મા તું કેડી રે ,

ડગલે ડગલે વહાલ કરીને લેશે તુજ ને તેડી રે ,

શુભ અવસર ની જેમ જ લે તું અવસર પોંખી મઠો રે ,

જીવતર સાંઠો શેરડી નો વચ માં દુ:ખ ની ગાંઠો રે .

-લાલજી કાનપરિયા

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: