જ્ઞાન નું ગણિત

જ્ઞાન નું ગણિત

એક કહે ઈશ્વર ભજ ,

બે કહે બગડેલું તજ ,

ત્રણ કહે તન મસ્ત બનાવો ,

ચાર કહે ચતુરાઈ બતાવો ,

પાંચ કહે પાવરધા રહેજો ,

છ કહે છળ માં ન વ્હેજો ,

સાત કહે તમે સેવા કરજો ,

આઠ કહે અળગા ના રહેજો ,

નવ કહે તમે રહેજો નમતા ,

દસ કહે ભક્ત કોઈ થી ન ડરતા .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: