તું અડ્યા ની શકયતા સ્પર્શી ગઈ

તું અડ્યાની શક્યતા સ્પર્શી ગઈ .
એ જ કેડી એ જ વાતો આપણી
એ જ હુંફાળી જગા સ્પર્શી ગઈ
આગળીને એકલી છોડી ગઈ
એક વીટીની કથા સ્પર્શી ગઈ
હું મને ખુદને હવે ભૂલી જઉં
મેં કરેલી આ દુઆ સ્પર્શી ગઈ
એટલે તો અવતરે છે આ ગઝલ,
એટલે તારી વ્યથા સ્પર્શી ગઈ .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: