થઇ શકે તો તું પણ થોડો વિચાર કર,

થઇ શકે તો તું પણ થોડો વિચાર કર,

આજનો તો ના કર્યો, પણ કાલનો તો કર.

એ પણ કહું છું કે કોનો વિચાર કર.

થોડોક તારો ખુદનો, થોડો બીજાનો કર.

જોઇને તેલને કશું નક્કી થતું નથી,

એમ કર કે તું હવે, એની જ ધાર કર.

હોય ખાડી કે પછી સાગર તું પાર કર,

ક્યારનો કહું છું, કે ઓછો તું ભાર કર.

ઉતાવળે તો મજા શેમાં ય પણ નથી,

જીવ તું જીવવામાં, થોડીક વાર કર.

ડૉ .મુકેશ જોષી

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: