દર્દ

દર્દ ને ચુપચાપ સહન  કરી લઉં છું ,

પાણી ને બદલે આંસુઓ ને પી લઉં છું ,

તમને વચન આપ્યું છે એટલે ,

દરેક ઘા ને હસતા હસતા જીરવી લઉં છું .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: