દિવાળી

દીવાળી  આવી ,

શું શું લાવી ?

રંગબેરંગી  દીવડા લાવી ,મઘમઘતી મીઠાઈઓ  લાવી ,

ભાત ભાત ની રંગોળી લાવી ,ફ્ટફ્ટ ફટાકડા લાવી ,

ઝગમગતી  રોશની લાવી , વિવિધ ભેટ સોગાદ લાવી ,

આનંદ અને ઉલ્લાસની છોળો લાવી , ખુશીઓ ની ઝોળી ભરી લાવી ,

નવા વર્ષ ના વધામણાં લાવી , શુભેચ્છાઓ ના સંદેશા લાવી ,

હરખપદુડી દીવાળી આવી .

માયા રાયચુરા .

Leave a Reply