દીકરી ને માં ની શિખામણ

સમજુ બેની જાય સાસરે , વચન માડી નું ધ્યાન માં ધરી .

શ્વસુર પક્ષ માં લાજ થી રહી ,કસુર કામ માં કીજીએ નહી .

પર ઘેર વધુ બેસવું નહી ,ઘર તણી કથની કહેવી નહી .

દિયર જેઠ શું થોડું બોલવું ,અદબ માં રહી નિત્ય ચાલવું .

હઠ કરી કાંઈ માંગવું નહી ,રૂસણું રાખીને દુભાવું નહી .

વડીલ વૃદ્ધ ની સેવા કરી , પ્રભુ ની પામવી પ્રીતિ .

સમજુ બેની જાય સાસરે , વચન માડી નું ધ્યાન માં ધરી .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Join the Conversation

1 Comment

%d bloggers like this: