દીકરી

દીકરી નથી સાપ નો ભારો , દીકરી નથી રાત નો ઉજાગરો ,

દીકરી નો સ્નેહ છે ન્યારો ,દીકરી તો છે તુલસી ક્યારો .

 

 

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: