દીકરો વહુ

મારો કાનો દીકરો ને ક્ષમા વહુ ,

દીવો લઇ શોધું તો ય ના મળે એવા બેઉ .

મુખડા એમના જાણે ગુલાબ ,

ઠાઠમાઠ એમના જાણે મોટા નવાબ ,

દીકરો વહુ મારા છે લાજવાબ .

નીરખી અમારા હૈયા હરખાય ,

અમારા લાડકા વહુ દીકરા ઉપર ,

પ્રભુ કૃપા ની અમી વર્ષા થાય .

સદાય અખંડ રહો જોડી તમારી

એ જ છે અભ્યર્થના અમારી .

અમારા લાડકા દીકરા વહુ ને,

એમના લગ્ન ની પ્રથમ વર્ષ ગાંઠે ,

આ કવિતા છે ભેટ અમારી .

——–માયા રાયચુરા .

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply