દીકરો વહુ

મારો કાનો દીકરો ને ક્ષમા વહુ ,

દીવો લઇ શોધું તો ય ના મળે એવા બેઉ .

મુખડા એમના જાણે ગુલાબ ,

ઠાઠમાઠ એમના જાણે મોટા નવાબ ,

દીકરો વહુ મારા છે લાજવાબ .

નીરખી અમારા હૈયા હરખાય ,

અમારા લાડકા વહુ દીકરા ઉપર ,

પ્રભુ કૃપા ની અમી વર્ષા થાય .

સદાય અખંડ રહો જોડી તમારી

એ જ છે અભ્યર્થના અમારી .

અમારા લાડકા દીકરા વહુ ને,

એમના લગ્ન ની પ્રથમ વર્ષ ગાંઠે ,

આ કવિતા છે ભેટ અમારી .

——–માયા રાયચુરા .

 

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: