દીવાળી તો સૌ ઉજવે છે ,

 

દીવાળી તો સૌ ઉજવે છે ,

કોઈ દીપ જલાવે છે તો કોઈ દીલ.

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: