દુધી નો હલવો

દુધી નો હલવો  વધ્યો હોય તો તેમાં દૂધઅને થોડી ખાંડ  નાંખી મિક્સી માં ચર્ન કરી લેવા થી ટેસ્ટી મિલ્ક શેક તૈયાર થશે. ઉપર થી મગજતરી ના બી , બદામ પીસ્તા ની  કતરણ નાખવી .ટેસ્ટી અને હેલ્ધી મિલ્ક શેક તૈયાર .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: