નસીબ

તારા બાગ નું બુલબુલ બની જાવું ,એવું મારું નસીબ નથી ,

તારા અધર ની મુસ્કાન બની જાવું ,એવું મારું ગજું નથી ,

તારી આંખો માં સ્વપ્ન બની આવું , એવું તને મંજુર નથી ,

હું શું કરું ?તને ભૂલી જાય એવું મારું દીલ નથી .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: