નુતન વર્ષ ની અભિલાષા

સહુ ને નમન મારા નુતન વરસ ના ,

નુતન વરસ ના ને હૈયા ના હરખ ના …………….સહુ ને

નુતન વરસ ના આ નવલા પ્રભાતે ,

હળીમળી રહું હું તો સહુ ની સંગાથે ,

સૌથી સંબંધ રહે નિસ્વાર્થ ના …………………………..સહુ ને

સહુ ની સંગાથે રહું ફૂલ ની સુવાસે ,

કંટક ના બનું કદી કોઈ ની રાહ માં ,

પ્રેરણાં ના પિયુષ વહેંચું સૌ ની સાથ માં …………………સહુ ને

પહેલું નમન મારા માતપિતા ને ,

બીજું નમન મારા હરી ગુરુ વૈષ્ણવ ને ,

તમ સૌ નો પ્રેમ રાખું સદાયે હ્ર્દય  માં ………………..સહુ ને

 

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: