નુતન વર્ષ ની મંગલ કામના

નથી કામના સ્વર્ગલોક ની ,પ્રભુ સેવા માં વ્યસ્ત રહું ,

સંકટ સમયે સાંકળ થઇ , હું દુખી જનો ના હાથ ગ્રહું ,

કુશળ ક્ષેમ વાંછુ સહુ નું , નુતન વર્ષ નું એ નજરાણું ,

લક્ષ્ય જીવન નું સફળ થાજો સહુનું , મુબારક સહુ ને આ ટાણું .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Join the Conversation

1 Comment

%d bloggers like this: