પ્યાર

પ્યાર જીવન માં કોઈ થી એક જ વાર થાય છે વારંવાર નહી ,

અને જે વારંવાર થાય તે પ્યાર નહી .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply