પ્રભુ

હે પ્રભુ કાયમ મંદિર માં જ રહો છો ,ક્યારેક બહાર નીકળવાનું રાખો ,

હું રોજ તમારા દ્વારે આવું છુ ,કયારેક તમે પણ મારા ઘેર આવો .


Posted

in

by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: