પ્રેમ

વેર ની વસુલાત થી વેર વધે , પ્રેમ ની કબુલાત થી પ્રેમ વધે .


Posted

in

by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: