પ્રેમ

પ્રેમ માં પહેલા જે લાગતા હતા પ્રાણ થી પણ પ્યારા ,

તે હવે અચાનક ભાગે  છે દુર પડછાયા થી અમારા ,

કહેતા હતા જે  કદી નહી આવવા દઉં આંખ માં આંસુ ,

પણ ભરી દીધો એમણે દરિયો આંખ માં આંસુ નો ,

વિચારું છું કે શું આજ  પ્રેમ અમારો ?

ના ,ના આ તો  હતો વહેમ અમારો .

One Reply to “પ્રેમ”

Leave a Reply