ફરાળી મુઠીયા

ફરાળી  મુઠીયા – સામગ્રી –  સિંગનો ભૂકો -૧ કપ , બટેટુ ખમણેલું  અડધો  કપ , વાટેલા  આદુ મરચા ,

લીંબુ નો રસ , ખાંડ , કોથમીર  અને  જરુર મુજબ  આરા નો લોટ ,  તળવા માટે  તેલ ,મીઠું  સ્વાદ મુજબ .

રીત :-  બધી સામગ્રી  ભેગી  કરી   નાના  નાના  મુઠીયા  વાળી  તાળી લેવા .ગ્રીન  ચટણી  સાથે  પીરસવા . બટેટા  ના બદલે  દુધી  પણ વાપરી શકાય .

Leave a comment

%d bloggers like this: