ફાગ

ફાગણ ના ફાગ ને વસંત ના રાગ ,

તન મન તપાવે હોળી ની આગ .

ફાગણ ફોર્યો ને આંબો મહોર્યો ,

ને ખીલ્યો કેસુડો , ગુલમહોર.

રંગ રસિયા સાથે રંગે રમી ને,

પ્રેમ રંગ માં ભીંજાશું તરબોળ .

મનડા નો મોર નાચે ,ઉઠે અનેક તરંગ ,

મન ભરી રંગે રમશું પીયુ ની સંગ .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: