બંદગી

સચવાય ના સ્વમાન તો એ જીંદગી નથી ,

રીઝે ના ભગવાન તો એ બંદગી નથી .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: