માવડી

માવડી રે માવડી , ગુમાવી વહાલ ની વેલડી ,

કોણ લેશે હવે અમારી ભાળ ,માવડી .

મલકતું મુખડું દુઃખ અમારા હરતું ,

તારા ખોળાની ખોટ ના પુરાય , માવડી .

વહાલ વેરતી આંખડી , મીઠી તારી ગોઠડી ,

બેટા સાંભળવા કાન અધીરા થાય , માવડી .

રીસાઈ ગઈ તું શાને માડી ,ભૂલ કાંઈ થઇ છે મારી ,

મારી ભૂલ ને તું માફ કર ,માવડી .

આત્મા તારો માવડી જ્યા ગયો હશે ,

શ્રીજીબાવા લેશે સંભાળ .માવડી

શબ્દો ની શ્રદ્ધાંજલિ તારા ચરણે ધરી ,

આશિષ દેજે અપાર .માવડી

પૂ.બા ના ચરણો મા વંદન સહીત જય શ્રી કૃષ્ણ .

માયા રાયચુરા .

2 Replies to “માવડી”

Leave a Reply