મિત્રતા દિન

ખુદા ની મને મહેરબાની ઘણી છે ,

દોસ્તો નો પ્રેમ અને લાગણી છે ,

મને એવા કાબીલ દોસ્તો મળ્યા છે ,

જે ફક્ત દોસ્ત નહી પણ પારસમણી છે .

હેપી ફ્રેન્ડશિપ ડે ટુ ઓલ ઓફ યુ માય ફ્રેન્ડ્સ .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: