મુજે તેરી હી આરજૂ તેરી હી જુસ્તજુ હૈ,

 

મુજે તેરી હી  આરજૂ તેરી હી જુસ્તજુ  હૈ,

મેરી હર  ધડકન  મેં તું હી તું  હૈ ,

ઈસ દુનિયા મેં  મુઝે  સબસે અઝીઝ  તું હૈ.


Posted

in

by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: