મુહોબ્બત

મુજે તુમ્હી સે મુહોબ્બત ઔર તેરી હી આરઝૂ  હૈ ,

જમાના ક્યાં જાને યે દો  દિલોં કી ગુફતેગુ  હૈ .

લ્યો  આ બીજી પણ હિન્દી  માં જ લખી ગઈ ,કાંઈ વાંધો નહી ,આપણે તો શેર શાયરી ની મજા જ માણવી છે ને .

માયા રાયચુરા .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: