મુહોબ્બત

મુજે તુમ્હી સે મુહોબ્બત ઔર તેરી હી આરઝૂ  હૈ ,

જમાના ક્યાં જાને યે દો  દિલોં કી ગુફતેગુ  હૈ .

લ્યો  આ બીજી પણ હિન્દી  માં જ લખી ગઈ ,કાંઈ વાંધો નહી ,આપણે તો શેર શાયરી ની મજા જ માણવી છે ને .

માયા રાયચુરા .

Leave a Reply