રાખી બંધન હૈ ઐસા

આવતી કાલે રક્ષાબંધન છે .તો ચાલો આપણે એક રક્ષાબંધન નું સુંદર ગીત સાંભળીએ .લીંક ઉપર ક્લિક કરવાથી સાંભળી શકશો .

આ ગીત સાથે બધા ને રક્ષાબંધન ના તહેવાર ની ખુબ ખુબ શુભ કામના .

 

Leave a Reply