લગ્ન ગીત

સમજુ બેની સાસરે જાઓ ,જઈ ને કુળ દીપાવજો બેની .

સાસુ સસરા ની સેવા કરજો,દીકરી થઇ ને રહેજો બેની ,

જેઠ જેઠાણી ને માન દેજો આમન્યા માં રહેજો બેની ……………સમજુ બેની ……….

દિયર તમારો નાનો વીરો ,ઝાઝા લાડ લડાવજો બેની ,

નણંદ તમારી  સાહેલી સરખી ,હળી મળી રહેજો બેની ……………સમજુ બેની ……….

પતિ તમારો જીવન સાથી ,સુખ દુઃખ માં સાથે રહેજો બેની ,

માતા ની આ શિખામણ ઉરે ધરજો ,સદા આનંદ માં રહેજો બેની …સમજુ બેની ……..

 

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: