લાલ ચુંદડી

લાલ ચુંદડી રંગાવ મારી માડી ,સોના ના કંકણ ઘડાવ રે ,

ઘેરદાર ઘાઘરો મંગાવ મારી માડી ,સેંથે સિંદુર ભરાવ રે ,

બારણીયે ઉભા મારા સસરા રે ,હસી હસી દીકરી વળાવ રે ,

જેમ જંગલ ના પંખી મારી માડી ,વ્હાણું વાત ઉડી જાયે  રે ,

તેમ પરાઈ થઇ ને દીકરી દેશ પરદેશ જાયે રે ,

નાનો વીરો મારો રોકે રે પાલખી ,આંસુ ના ઝરણા વહાવી રે ,

બાપુ ને ધીરજ ધરાવ મારા વીરા ,જેણે કીધી મને પરાઈ રે .

લાલ લાલ ચુંદડી રંગાવ મારી માડી

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Join the Conversation

3 Comments

    1. Thank u for visiting theblog.facing virus problem in my p.c so i will reply of your other comment later .sorry for delay.jay shree krushna .no gujarati font in my mobile .so pl.bear me.

%d bloggers like this: