લોભીયા

લોભીયા હોય ત્યાં ધુતારા ભૂખે ના મરે.

Leave a Reply