વાણી

પ્રેમાળ અને મધુર વાણી બોલવા માટે કાંઈ  ખર્ચ કરવો પડતો નથી .


Posted

in

by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: