વૃક્ષ એકજ સેંકડો ફળ નું જાતન કરતુ રહ્યું

વૃક્ષ  એકજ સેંકડો ફળ નું  જતન   કરતુ  રહ્યું,

સેંકડો  ફળ થી  જતન  એક  વૃક્ષ  કેરું  ના  થયું ,

એમ  પોષે  છે   પિતા બે ચાર  પુત્રો ને  છતાં ,

સર્વ   પુત્રો થી જતન  એકજ  પિતા  નું  ના  થયું .

 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply