શાયરી

શાયરી શાયરી શું કરો છો?શાયરી શું છે ?

એતો આપણી લાગણીઓ ની વાચા છે ,

મીલન ના સ્પંદનો અને વિરહ ની વેદના છે ,

ઉર્મીઓ ના ઉભરા ને યાદો નો ભંડાર છે .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: