શાયરી

જીવન માં એવો સમય પણ ક્યારેક આવે છે ,

જયારે  સંબંધો પણ બોજ લાગે  છે ,

આશ્વાસન  ના શબ્દો પણ તીર ની જેમ વાગે છે ,

અરે ! બીજું તો શું ,પ્રેમ નો પણ હ્રદય ને ભાર લાગે છે .

Leave a comment

%d bloggers like this: