શાયરી

દોસ્ત હોય તો  કૃષ્ણ  સુદામા જેવા ,

ભક્ત હોય તો  શબરી જેવા ,

પ્રેમ હોય તો  રાધા જેવો , અને

ભગવાન તો બસ  મારા લાડકા કૃષ્ણ જેવો .


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: