શિક્ષક

શિક્ષક બને જો જ્ઞાનરક્ષક ,તો કોઈ ને ના કરડે અજ્ઞાન રૂપી તક્ષક .

શિક્ષક વહાવે જ્ઞાન ની સરિતા , એ જ છે આજ ની સર્વોપરિતા .

શિક્ષક સીંચે સંસ્કાર શિશુ માં , વહાવે અક્ષર જ્ઞાન ની ધારા .

સાચો શિક્ષક ના લોભાય કદી પ્રલોભનો માં ,

એ તો  પંકાય  મહાન ગુરુજનો માં .

માયા રાયચુરા

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: